نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته تاسیسات ساختمان

دانلود نمونه سوال کارشناسان رسمی دادگستری تاسیسات ساختمان

نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تاسیسات ساختمان با جواب به صورت کامل و آماده با بهترین کیفیت شامل مهمترین نکات و سوالات دوره های گذشته به قیمت ۳۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

چند مورد از نمونه سوالات کارشناسی رسمی دادگستری تاسیسات ساختمانی

✅دامنه قیمت تقریبی یک دستگاه دیزل ژنراتور با موتور کوینز و ژنراتور استنفورد اصل کوپله انگلیس،به همراه تابلو اضطراری به ظرفیت ۳۳۰ کیلو والت آمپر در حال حاضر،چند ریال می باشد؟

۱)۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰الی۱٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲)۱٫۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰الی۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳)۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰الی۲٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴)۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰الی۳٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

✅قیمت تقریبی یک شاخه لوله از جنس پوش فیت سایز۱۱۰سانتی متر مربع،به طول سه متر با یک سر سوکت ساخت شرکت پلیران در حال حاضر چند ریال می باشد؟

۱)۵۰۰٫۰۰۰         ۲)۳۵۰٫۰۰۰         ۳)۱۵۰٫۰۰۰          ۴)۱۰۰٫۰۰۰

✅دامنه قیمت تقریبی یک دستگاه مشعل دوگانه سوز مدلDj2به ظرفیت حرارتی۸۶٫۰۰۰الی۱۹۰٫۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت،ساخت شرکت ایران رادیاتور،در حال حاضر در بازار،چند ریال می باشد؟

۱)۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰الی۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰                                ۳)۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ الی۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲)۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰الی۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰                                ۴)۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰الی۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

✅قسمت تقریبی یک متر کابل ۴*۳ نوعNYYتولید ایران،در حال حاضر در بازار چند ریال می باشد؟

۱)۸۰٫۰۰۰              ۲)۱۰۰۰٫۰۰۰                ۳)۴۰٫۰۰۰                 ۴)۱۲۰٫۰۰۰

✅در قرار داد نصب تجهیزات تاسیساتی بایت تضمین……………….معادل……………….از هر پرداخت به پیمانکار،کسر و نزد کارفرما نگهداری می شود.

۱)حسن انجام کار-پنج درصد                                        ۳)انجام تعهدات-ده درصد

۲)انجام تعهدات-پنج درصد                                        ۴)حسن انجام کار-ده درصد

✅در خصوص میزان افزایش یا کاهش مقادیر مبلغ پیمان (مثلا نصب تجهیزات تاسیسات ساختمان)کدام عبارت صحیح است؟

۱)افزایش یا کاهش هر یک جداگانه تا سقف۲۰%مبلغ اولیه پیمان مجاز می باشند.

۲)افزایش یا کاهش هر یک جداگانه تا سقف۲۵%مبلغ اولیه پیمان مجاز می باشند.

۳)جمع جبری افزایش و کاهش کمتر از۲۵%مبلغ اولیه پیمان مجاز می باشد.

۴) جمع جبری افزایش و کاهش کمتر از۲۰%مبلغ اولیه پیمان مجاز می باشد.

✅قیمتهای مندرج در فهرست بهاء تاسیسات برقی و مکانیکی،برای انجام کار در کدام طبقه در نظر گرفته شده است؟

۱)طبقه همکف و زیر همکف                                     ۳)طبقه همکف و بالاتر از همکف

۲)طبقه بالاتر از همکف و پایین تر از طبقه زیر همکف      ۴)طبقه همکف

✅کدام عبارت در خصوص فهرست بهای تاسیسات برقی صحیح است؟

۱)تجهیزات برقی از فصل یک تا بیست ونه و کارهای دستمزدی نیز در فصل سی و نه مندرج است.

۲)تجهیزات برقی از فصل یک تا بیست وهشت و کارهای دستمزدی نیز در فصل بیست ونه مندرج است.

۳)تجهیزات برقی از فصل یک تا بیست ونه و کارهای دستمزدی نیز در فصل سی مندرج است.

۴)هیچکدام

✅در تهیه برآورد هزینه اجرای پروژه های تاسیساتی ،بر اساس فهرست بهاء،کدام ضریب لحاظ می شود؟

۱)بالاسری                      ۲)منطقه ای                 ۳)ارتفاع          ۴)همه گزینه ها صحیح می باشند.

دانلود منابع کارشناس رسمی دادگستری تاسیسات ساختمان

دانلود منابع کارشناس رسمی دادگستری تاسیسات ساختمان

✅حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم،کدامیک از موارد زیر را در بر می گیرد؟

۱)بدنه های هادی                  ۲)هادیهای بیگانه          ۳)هادیهای برقدار      ۴)هادی های فاژ

✅سیستم اتصال زمینی آسانسور،باید بر اساس کدامیک از سیستمهای زیر تامین گردد؟

۱)TT                ۲)TN                    ۳)IT                          ۴)هیچکدام

✅خازن های صنعتی به منظور ………….توان……………و اصلاح ضریب قدرت در مدار الکتریکی،مورد استفاده قرار می گیرند.

۱)کاهش-راکتیو             ۲)کاهش-اکتیو               ۳)افزایش-اکتیو     ۴)افزایش-اکتیو

✅حداقل درجه حفاظت چراغهای نصب شده در حمام،چندIPباید باشد؟

۱)۴۲                 ۲)۴۴                 ۳)۲۲                  ۴)۳۲

✅نصب دتکتور اعلام حریق،برای کدامیک از فضاهای مربوط به آسانسور اجباری است؟

۱)موتور خانه آسانسور                                         ۳)شدت روشنایی مینیمم و ماکزیمم

۲)شدت روشنایی متوسط و مینمم                         ۴)شدت روشنایی متوسط

✅حداکثر افت ولتاژ در مدار توزیع برابر………………باید باشد.

۱)%۲               ۲)%۵                   ۳)%۸                     ۴)%۳

دانلود بخشی از نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری تاسیسات ساختمان

✅برای داشتن ضریب یکنواختی مناسب در پخش نور در یک فضاء کدامیک از شدت روشنایی های زیر باید مورد توجه قرار گیرد؟

۱)شدت روشنایی متوسط،مینمم و ماکزیمم                ۳)شدت روشنایی مینمم و ماکزیمم

۲)شدت روشنایی متوسط و مینمم                           ۴)شدت روشنایی متوسط

✅بهترین روش برای اعمال ضرایب همزمان،در هر تاسیسات چگونه می باشد؟

۱)استفاده از تجربیات گذشته                        ۳)هر دو مورد یک و دو

۲)استفاده از آمار های موجود                       ۴)هیچکدام

✅حداقل روشنایی در سرتاسر اجزای پله برقی،چند لوکس می باشد؟

۱)۵۰                  ۲)۵۴                 ۳)۱۰۰                  ۴)۲۰۰

✅میزان حریم درجه یک و درجه دو برای شبکه هوایی فشار متوسط ۲۰کیلوولت،در محدوده شهری(بدون احتساب تخفیف)چقدر می باشد؟

۱)۱/۲مترو ۳ متر                ۲)۱/۲متر و ۵متر            ۳)۳ متر و ۵متر        ۴)۳مترو۷متر

✅حداقل فاصله بین کابل شبکه با وسایل موتوری و صنعتی چقدر می باشد؟

۱)۵/۱متر             ۲)۱متر           ۳)۵۰سانتیمتر              ۴)۲۰سانتیمتر

✅ارتباط سیستمBMS(building management system)با تابلوی کنترل آسانسور………

۱)مطلقا مجاز نیست.

۲)در حد مانیتورینگ مجاز است.

۳)صرفا در زمان آتش سوزی مجاز است.

۴)در حد مانیتورینگ و کنترل آن مجاز است.

✅وظیفه سیستم اضافه بار در آسانسور چه کاری را انجام می دهد؟

۱)ضمن اعلام خبر،از حرکت آسانسور جلوگیری می کند.

۲)سیستم کنترل آتش نشانی را فعال می سازد.

۳)از حرکت آسانسور جلوگیری می کند.

۴)فقط اعلام خبر می کند.

✅کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با دربهای طبقات و درب کابین صحیح است؟

۱)درب طبقات باید زودتر از درب کابین باز یا بسته شود.

۲)درب کابین باید زودتر از درب طبقات باز یا بسته شود.

۳)درب کابین باید همزمان با درب طبقات باز یا بسته شود.

۴)محدودیتی در این مورد وجود ندارد.

✅کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با سیستم صاعقه گیر صحیح است؟

۱)چاه ارت اختصاصی برای سیستم صاعقه گیر ایجاد و اتصال آن به شبکه همبند اجتناب شود.

۲)هادی پایین رونده مربوط به سیستم صاعقه گیر به چاه اتصال زمین ساختمان متصل شود.

۳)هادی پایین رونده مربوط به سیستم صاعقه گیر به اسکلت فلزی ساختمان متصل شود.

۴)چاه ارت اختصاصی برای سیستم صاعقه گیر ایجاد و به شبکه هم بندی متصل شود.

✅فضاهای کاذب(سقف کاذب)از چه ارتفاعی به بالاتر،نیاز به سیستم اعلام حریق دارد؟

۱)۶۰متر مربع                                         ۳)۸۰سانتیمتر

۲)۱۰۰سانتیمتر                                ۴)سقف کاذب ها نیاز به سیستم اعلام حریق ندارند.

✅کدامیک از گزینه های ذیل،در طراحی فئاصل بلندگوهای سقفی برای پخش یکنواخت صوت،تعیین کننده نمی باشد؟

۱)ارتفاع فضا                                                      ۳)قدرت بلندگوها

۲)زاویه پخش صوت در بلندگو                   ۴)قدرت بلندگو و زاویه پخش صوت در بلندگو

دانلود نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری تاسیسات ساختمان

نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری تاسیسات ساختمان

منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری

✅حداقل فاصله مجاز بین لوله های برق و سایر لوله های تاسیساتی(آب،گاز و…)چند سانتیمتر است؟

۱)۱۰                           ۲)۱۵                        ۳)۲۰                    ۴)۵۰

✅بدترین اتفاق در سیستم هایTN چه می باشد؟

۱)جریان اتصال کوتاه         ۲)قطع هادی خنثی        ۳)هرمونیک      ۴)نامتعادل بودن بارها

✅از کلیدهای خودکار جریان باقیمانده(RCD )در کدامیک از سیستم های زیر نمی توان استفاده نمود؟

۱)TN-C                   ۲)TN-S                  ۳)TN-C-S             ۴)TT

✅حداقل و حداکثر سطح همبندی اصلی برابر است با:

۱)۴و۳۵میلیمتر مربع                                                ۳)۴و۲۵میلیمتر مربع

۲)۶و۲۵ میلیمتر مربع                                               ۴)۶و۳۵میلیمتر مربع

✅در هوارسان چند منطقه ای(MULTI-ZONE)دمپر منطقه(ZONE DAMPER)از کدام نوع است؟

۱)نوع تدریجی با فنر برگشت                                    ۳)نوعON-OFFبدون فنر برگشت

۲)نوعON-OFFبا فنر برگشت                                   ۴)نوع تدریجی بدون فنر برگشت

✅حداقل فاصله افقی بین دهانه تخلیه هوای آلوده روی بام(از جمله تخلیه هودهای آشپزخانه)با هر دهانه باز ساختمان،چقدر باید باشد؟

۱)یک متر                           ۲)دو متر                        ۳)سه متر         ۴)پنج متر

✅در یک سیستم آب رسانی اگر مقدار ارتفاع آبدهیHEADپمپ بیش از مقدار واقعی محاسبه شده باشد،مقدار واقعیBHPنسبت به مقدار محاسبه شده،چه تغییری می کند؟

۱)کم تر می شود                                    ۳)بیشتر می شود

۲)بستگی به منحنی مشخصه پمپ دارد         ۴)تغییری نمی کند.

✅حداقل ظرفیت آب گرم کن برقی و یا گاز سوز با مخزن ذخیره،برای یک واحد مسکونی سه خوابه،بر حسب لیتر چقدر است؟

۱)۷۵                    ۲)۱۱۰                  ۳)۱۲۰                     ۴)۱۵۰

توضیحات کامل نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری تاسیسات ساختمان

بسته حاوی عین دفترچه سوالات کارشناس تاسیسات ساختمانی ویژه آزمون کتبی کارشناس رسمی دادگستری (اسکن شده) تحویل داده شده در سر جلسه امتحانی می باشند، و شما با مطالعه آنها در حال و هوای یک آزمون واقعی قرار خواهید گرفت.

بسته سوالات کارشناس رسمی دادگستری کارشناس تاسیسات ساختمانی شامل موارد زیر می باشد:

  • نمونه سوالات کارشناسان رسمی دادگستری تاسیسات ساختمانی سال ۸۱ با پاسخنامه
  • نمونه سوالات کارشناسان رسمی دادگستری تاسیسات ساختمانی سال ۸۴ با پاسخنامه
  • نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری تاسیسات ساختمانی سال ۸۵ با پاسخنامه
  • نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری تاسیسات ساختمانی سال ۸۶ با پاسخنامه
  • نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری تاسیسات ساختمانی سال ۸۷ با پاسخنامه
  • نمونه سوالات کارشناسی رسمی دادگستری تاسیسات ساختمانی سال ۸۸ بدون پاسخنامه
  • نمونه سوالات کارشناسی رسمی دادگستری تاسیسات ساختمانی سال ۹۰ بدون پاسخنامه
  • نمونه سوالات کارشناسی رسمی دادگستری تاسیسات ساختمانی سال ۹۳ با پاسخنامه

جهت دانلود نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته تاسیسات ساختمان از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایلقیمت
pdf3,900 تومان

نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته تاسیسات ساختمانلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *