پرسشنامه گردشگری سلامت

پرسشنامه گردشگری سلامت Health tourism health questionnaire

دانلود پرسشنامه گردشگری سلامت

دانلود پرسشنامه با موضوع شناسایی فرصت های گردشگری سلامت در قالب ورد به صورت کامل و استاندارد در ۹ صفحه به قیمت ۲۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

توضیحات کامل پرسشنامه گردشگری سلامت

این پرسشنامه شامل :

تعریف مفهومی متغیر

تعریف عملیاتی

مولفه

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

روایی پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

منبع

شناسایی فرصت های گردشگری سلامت توسط محقق در سال ۱۳۹۲ طراحی شده است .پرسشنامه دارای ۷۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی شناسایی فرصت های گردشگری سلامت می باشد.لذا پرسشنامه در ۵ بعد (زیر ساختی و تکنولوژیکی و فنی ،فعالیتهای سازمان های مختلف تصمیم گیر و سیاست گذار، هماهنگی بین بخشهای خصوصی و بخشهای دولتی، شرایط فضای فرهنگی و سیاسی ایران، اثربخشی فعالیت های بازاریابی)می باشد.طیف لیکرت به دست آمده۹/. می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

گردشگری سلامت، نوعی از گردشگری است که به منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیش از۲۴ ساعت و کمتر از یک سال صورت می گیرد. عواملی همچون تغییر در ارزشهای مصرف کنندگان، تغییرات سازندگی، مسن تر شدن جمعیت اقتضائات سیستم خدمات بهداشتی را می­توان عوامل اصلی ظهور گردشگری سلامت دانست.

گردشگری سلامت سفری است سازمان یافته به خارج از محیط معمولی فرد جهت حفظ، بهبود و حصول سلامتی مجدد جسمی و ذهنی فرد.

این نوع گردشگری یکی از قدیمی‌ترین اشکال گردشگری است. تمدن‌های باستانی از ۵۰۰۰-۱۰۰۰ سال قبل از میلاد، بسیاری از روش‌های درمانی را بکار می‌گرفتند که امروزه در چشمه‌های آب گرم می‌توان این روش‌ها را مشاهده کرد. رومی‌ها نیز که فن معالجه با آب را از یونانیان به ارث برده بودند اولین چشمه‌های آب گرم را در اروپا تأسیس کردند. یهودی‌ها با شنا کردن در دریای مردگان (بحرالمیت) غسل آیینی را بجا می‌آورند؛ امپراطوری عثمانی حمام‌های ترکی را ساختند و در قرن ۱۸ میلادی اولین شیوه‌های معالجه با آب دریا  (بازدید از تفرجگاه‌های دریایی) ظهور کردند. اولین تفرجگاه‌های چشمه‌های آب گرم در اوایل قرن ۱۹ میلادی در آمریکا شروع به فعالیت نمودند. این نوع گردشگری در نیمه دوم قرن بیستم رشد قابل ملاحظه‌ای داشته که این رشد را می‌توان در گسترش و افزایش هتل‌ها و مراکز تندرستی و چشمه‌های آب گرم مشاهده کرد (اسمیت  و همکاران، ۱۳۹۱).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  شناسایی فرصت های گردشگری سلامت نمره ­اي است كه کارکنان به سوالات ۷۰گویه ای پرسشنامه شناسایی فرصت های گردشگری سلامت میدهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه                              سوالات
زیر ساختی و تکنولوژیکی و فنی۱-۱۶
فعالیتهای سازمان های مختلف تصمیم گیر و سیاست گذار۱۷ -۲۸
هماهنگی بین بخشهای خصوصی و بخشهای دولتی۲۹-۴۶
شرایط فضای فرهنگی و سیاسی ایران۴۷-۶۰
اثربخشی فعالیت های بازاریابی۶۱-۷۰

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره ­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمرهحد متوسط نمراتحد بالای نمرات
۷۰۲۱۰۳۲۰
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۷۰تا ۲۱۰ باشد، میزان شناسایی فرصت های گردشگری سلامت در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۲۱۰ تا ۳۲۰ باشد، میزان شناسایی فرصت های گردشگری سلامت در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۳۲۰باشد، میزان شناسایی فرصت های گردشگری سلامت بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه میگیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه ­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد.

در پژوهش حاجی اصغری(۱۳۹۳) بین خرده مقیاس های پرسشنامه بررسی راهکار های استراتژیک توسعه صنعت گردشگری سلامت ایران در راستای تقویت جایگاه آن در بازار خدمات گردشگری منطقه همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه ­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه شناسایی فرصت های گردشگری سلامت ۹/. می باشد.

متغيرهاضریب آلفای کرونباخ
زیر ساختی و تکنولوژیکی و فنی۰٫۸۱
فعالیتهای سازمان های مختلف تصمیم گیر و سیاست گذار۰٫۷۵
هماهنگی بین بخشهای خصوصی و بخشهای دولتی۰٫۸۰
شرایط فضای فرهنگی وسیاسی ایران۰٫۸۳
اثربخشی فعالیت های بازاریابی۰٫۷۹
آلفای کرونباخ کل پرسشنامه۰٫۹۰

منبع:

حاجی اصغری  یوسف (۱۳۹۳)، بررسی راهکار های استراتژیک توسعه صنعت گردشگری سلامت ایران در راستای تقویت جایگاه آن در بازار خدمات گردشگری منطقه

جهت دانلود پرسشنامه گردشگری سلامت از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایلقیمت
word2,900 تومان

پرسشنامه گردشگری سلامتلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *