پنج شنبه , ۳ خرداد ۱۳۹۷

جزوه خلاصه کتاب جامعه شناسی توسعه عبدالعلی لهسایی زاده

دانلود جزوه خلاصه کتاب جامعه شناسی توسعه عبدالعلی لهسایی زاده در قالب pdf به صورت کامل و با بهترین کیفیت به قیمت ۶۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

جزوه خلاصه کتاب جامعه شناسی توسعه عبدالعلی لهسایی زاده

جزوه کتاب جامعه شناسی توسعه

قسمتی از جزوه :

مفاهیم مربوط به توسعه
توسعه در واقع نتیجه تکامل، تغییر، رشد، ترقی یا نوسازي است. تا منظور از این مفاهیم روشن نگردد، درك اینکه واقعاً توسعه چیست مشکل خواهد بود.
تکامل

فیر چایلد در فرهنگ جامعه شناسی (۱۹۷۶) ، تکامل را فرایند تغییري میداند که در آن هر مرحله جدید، علاوه بر ویژگیهاي خاص خود ویژگیهاي مرحله قبلی را نیز در بر دارد. به عبارت دیگر، تکامل، رشد یا توسعهاي است که در آن تداوم وجود دارد. هالت (۱۹۷۷) تکامل را تغییر منظم یا فرایند رشدي می داند که در آن هر مرحلۀ جدید پدیده اي و توسعه اي فراتر است، اما نفی مرحله قبلی نیست. او این مفهوم را در مقابل »انقلاب« به کار برده است. دایره المعارف جامعه شناسی (۱۹۷۴) تکامل را حرکت از ساده به پیچیده اي براي اندامواره در طول زمان در نظر می گیرد که در واقع تغییر از کمتر تفکیک یافتگی به بیشتر تفکیک یافتگی است.

بحث هاي مربوط به تکامل، تقریباً همزمان در کارهاي چارلز داروین در زیست شناسی، هربرت اسپنسر در جامعه شناسی و تایلور در انسان شناسی پدید آمد و بی ارتباط با یکدیگر نبود.

اسپنسر تکامل تک خطی را باور داشته و معتقد بوده که تمام جوامع بالاخره یک خط تکاملی را طی خواهند کرد و در این مسیر از ساده به پیچیده، از تفکیک نیافته به تفکیک یافته و از همگون به ناهمگون خواهند رسید.

در انسان شناسی، تایلور بر دو وجه تکامل تأکید نهاده است. اولاً مرحله اي بودن آن و ثانیاً در چند مسیر حرکت کردن. به همین جهت در انسان شناسی معاصر تکامل تک خطی، چند خطی و جهانی مطرح شده است. به هر جهت در انسان شناسی، تکامل حرکت همزمان در دو جهت است. از یک سو تفکیک و تنوع از طریق تغییرات سازگاري است، یعنی شکل هاي جدید از تنوع اشکال قدیمی بوجود می آید. از سوي دیگر، تکامل ترقی را بوجود می آورد. از نظر انسان شناسی مفهوم تکامل را می توان براي همه نظامهاي فرهنگی به کار برد، خواه کل بشریت باشد یا فرهنگی خاص، خاه گروه یا افراد یک منطقه باشد و خواه خرده نظام هاي فرهنگی و اجتماعی.

جهت دانلود جزوه خلاصه کتاب جامعه شناسی توسعه عبدالعلی لهسایی زاده از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
pdf 6,000 تومان

جزوه خلاصه کتاب جامعه شناسی توسعه عبدالعلی لهسایی زادهدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *