دانلود پایان نامه تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی

دانلود پایان نامه تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی در قالب word به صورت کامل در ۱۳۶ صفحه به قیمت ۹۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

پايان نامه تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی

تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی

چکيده:
در این تحقیق سعی بر این است تا تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی مورد برسی قرار گیرد. در ابتدا تعریفی از شبکه های اجتماعی ارائه می گردد , سپس تاثیر آن بر بازاریابی و در آخر بازاریابی رابطه مند و بازاریابی اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش علّی است و از شاخه پیمایشی می باشد. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق ۶۰ نفر از مديران متخصص شرکت گرانیت کاشان می باشد. در اين پژوهش،تركيبي از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است ، بدين صورت كه در بررسي ادبيات و پيشينه تحقيق از روش كتابخانه اي و براي تجزيه و تحليل اطلاعات از روش ميداني استفاده شده است.

در اين تحقيق پايايي پرسشنامه با استفاده از روش اندازه گيري آلفاي کرونباخ به وسیله نرم افزار SPSS محاسبه شده است. در تحقيق حاضر اطلاعات به دست آمده با استفاده از تحليل هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
به طور کلی شبکه های اجتماعی به عنوان ساختارهای اجتماعی ساخته شده از گره ها می ­باشند که معمولا افراد یا سازمانها به وسیله یک یا چند نوع خاص ارتباط مثل تبادلات مالی،دوستی،تجارت،احساسات،تعصبات،سرگرمی­ ها و عادات به هم مرتبط می ­شوند. شبکه های اجتماعی مردم را با همه­ علاقه مندی های متفاوت به هم متصل میکنند. یکی از ناحیه های گسترش ­یافته در استفاده از این شبکه ها محیط های صنفی و به صورت شرکت درآمده می باشد.

محققان اجتماعی سالیان زیادی به این سوال اساسی که چگونه تمایلات،رفتارها و نوآوری­ها از طریق شبکه های اجتماعی گسترش پیدا می­کنند علاقه مند بوده اند.
ارزش و کاربری رسانه های شبکه های اجتماعی برای سازمانها همانند همه رسانه های دیگر بیشتر از اینکه به ماهیت خود آن رسانه بستگی داشته باشد، به رویکرد سازمانها در مقابل آنها و میزان بهره برداری مناسب از آنها بستگی دارد. در این مقاله با تشریح مفهوم شبکه های اجتماعی و مثال هایی از آنها، به آنالیز این شبکه ها و سپس به بحث در مورد بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی پرداخته شده است. بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی با ارتباط و تعامل آغاز می شود و این تعامل باید به طور مستمر میان شرکت و مشتریان بالقوه و بالفعل آن برقرار باشد.

رفتار مطلوب شبکه های اجتماعی کلیدی ترین عنصر موفقیت در شبکه های اجتماعی محسوب می شود. به عبارت دیگر در این شبکه ها باید مواظب رفتار خود بود. تقویت بازاریابی دهان به دهان.تحقیقات بازاریابی، بازاریابی عمومی، ایجاد ایده و توسعه محصولات جدید برخی از کارکرد های شبکه های اجتماعی هستند. راه های ورود و نحوه فعالیت شرکتها در شبکه های اجتماعی، موانع قانونی و اشتباهات متداول در بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی و موضوعات مرتبط دیگری در این مقاله به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

قسمتی از این پایان نامه :

تفاوت بازاريابي تجاري و بازاريابي اجتماعي

فيليپ کاتلر در سال ۱۹۷۱ با انتشار مقاله خود در مجله بازاريابي، با پيشنهاد واژه بازاريابي اجتماعي اين تعريف را براي آن ارائه کرد:”بازاريابي اجتماعي طراحي،مداخله و کنترول برنامه هايي است که در جستجوي افزايش قابليت پذيرش نسبت به يک ايده يا عمل اجتماعي در يک گروه مخاطب هستند”(۲).

بازاريابي تجاري و اجتماعي در اصول و فنون مشابه ولي در هدف متفاوت هستند، لذا لازم است قبل از پرداختن به اصول ديدگاه بازاريابي اجتماعي به تعدادي از تفاوت هاي اين دو اشاره كنيم:

مطلب مرتبط
پایان نامه تاثیر شبکه های اجتماعی در بازاریابی
ادامه مطلب
 • براي بازاريابي تجاري به دست آوردن پول و دستيابي به فروش بيشتر اهميت دارد، در حالي كه هدف بازاريابي اجتماعي انجام كارهاي خوب و يا ترويج يك ايده اجتماعي مفيد است.
 • بازاريابي تجاري از طرف سرمايه گذاران خصوصي پشتيباني مي شود ولي برنامه هاي بازاريابي اجتماعي با حمايت مالي دولت، بنيادها و موسسات عام المنفعه اجرا مي شوند.
 • مسئوليت برنامه ها در بازاريابي تجاري با بخش خصوصي است ولي در بازاريابي اجتماعي اين مسئوليت با بخش عمومي است.
 • در بازاريابي تجاري عملكردها بر اساس سود حاصله و سهم بازار سنجيده مي شود ولي سنجش عملكرد در بازاريابي اجتماعي سخت است.
 • در بازاريابي تجاري اهداف رفتاري كوتاه مدت مدنظر است ولي در بازاريابي اجتماعي اهداف رفتاري بلندمدت.
 • در بازاريابي تجاري به طور مشخص محصول و خدماتي توليد مي شود كه بحث برانگيز نباشند ولي رفتارهاي گروه هدف در بازاريابي اجتماعي اغلب محل مناقشه است.
 • در بازاريابي تجاري معمولا مخاطبين در دسترس مدنظر قرار مي گيرند ولي در بازاريابي تجاري گروه هاي مخاطب پرخطر مورد توجه هستند.
 • بازاريابي تجاري با مديران خطر پذير سروكار دارد ولي مديران بازاريابي اجتماعي از خطرات دوري مي كنند.
 • تصميم گيري در بازاريابي تجاري سلسله مراتبي است و در بازاريابي اجتماعي مشاركتي.
 • در بازاريابي تجاري روابط براساس رقابت است ولي در بازاريابي اجتماعي اين روابط بر اساس اعتماد شكل گرفته است.
 • در بازاريابي تجاري،گروه مخاطب به استفاده از كالايي خاص ترغيب و براي خريد آن متقاعد مي شوند، در حالي كه بازاريابي اجتماعي سعي دارد تا از طرق مختلف آنان را براي در پيش گرفتن رفتاري كه براي آنها مفيد است برانگيزاند.
 • از آنجا كه كالاهاي تجاري چندان تفاوتي با يكديگر ندارند ،آگاه شدن مردم باعث مي شود كه خريداران يك نوع كالاي خاص را به ديگري ترجيح ندهند ولي در بازاريابي اجتماعي اگر مردم درباره فوايد محصول يا خدمت مورد نظر آگاه شوند، ترجيح خواهند دادكه از آن استفاده نمايند.
 • در بازاريابي تجاري نفع توليد كنندگان بيشتر از مصرف كنندگان مدنظر است ولي در بازاريابي اجتماعي توليد كنندگان كالا يا خدمت صادقانه در فكر منفعت مردم هستند تاوضعيت جامعه بهبود يابد.
 • بازاريابي تجاري كه هدفش كسب سود سرشار است حاضر است پول زيادي را صرف تبليغ كالاي توليدي خود كند در حالي كه منابع در اختيار بازاريابي اجتماعي محدود است .

عوامل موثر بر بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی

عوامل متعددي بر بازاريابي تاثير دارد که عبارتند از:

۱) محيط ها: شامل محيط هاي اقتصادي و جمعيتي، تکنولوژيک و طبيعي، قانوني و سياسي و اجتماعي و فرهنگي هستند.

۲) عرضه کنندگان خدمات و كالاها، رقبا و واسطه هاي بازاريابي

۳) فرآيند برنامه ريزي، تجزيه و تحليل، کنترول و اجزاي بازاريابي

۴) آميزه بازاريابي شامل محصول، قيمت، مکان و ترويج و ديگر بخش هاي آن

در مرکز اين مجموعه نيز مصرف کننده يا مشتري قرار مي گيرد.

ده نكته كليدي در بازاريابي اجتماعي

ده نكته كليدي وجود داردكه با رعايت آنها مي توان در حوزه بازاريابي اجتماعي به موفقيت دست پيدا كرد:

۱) با مشتريان خود سخن بگوييد.كليد موفقيت در بازاريابي اجتماعي در گفتن و شنيدن است.در واقع پرسش از مشتري،راه اصلي پي بردن به خواسته هاي آنهاست.

۲) گروه مخاطب را بخش بندي كنيد. براي موفقيت در بازاريابي اجتماعي بايد گروه مخاطب را به گروه هاي كوچكتري تقسيم كرد و براي هر گروه،برنامه ريزي خاصي انجام داد.معيارهايي چون سن،جنس،نژاد و موقعيت جغرافيايي در اين بخش بندي موثر است. تقسيم بندي مخاطبين بر اساس رفتارهايشان هم ممكن است.

۳) براي محصول خود پايگاه ايجاد كنيد.(مكان يابي) در حوزه بازاريابي اجتماعي جاافتادن محصول در ميان مردم نتيجه دو عامل است:درك منافع و رفع موانع. توجه به اين دو عامل حاصل تعيين دقيق شاخص هاي مكان يابي كالاي مورد نظر ماست.

۴) عرصه رقابت مورد نظررا بشناسيد. بازاريابان اجتماعي بايد از ديگر پيام هاي رقابتي كه مي توانند محصولي باشند كه واكنش منفي مخاطبين را به كالا يا خدمات ما باعث مي شود و بر روي گروه مخاطب تاثير مي گذارند ،اطلاع كافي داشته باشند. محصول ما بايد جذاب تراز آلترناتيوهاي ديگر آن باشد تا بتواند مورد قبول واقع گردد

۵) به جاهايي برويد كه مخاطب شما حضور دارد.براي موفقيت در بازاريابي اجتماعي بايد پيام ها را در جايي ارائه كرد كه مخاطب حضور داشته باشد. استفاده از روزنامه هاي محلي، فروشگاه هاي بزرگ، گروه هاي موسيقي و… از اين جمله به شمار مي روند. پژوهش بر روي مشخصات مخاطبين و نحوه استفاده از رسانه هاي محلي اهميتي حياتي دارد.

۶) براي ارتباط با مخاطبين از مسيرهاي مختلفي استفاده كنيد. بازاريابي اجتماعي بسيار وسيع تر از تبليغات تلويزيوني است. استفاده از تركيب رسانه هاي همگاني، اجتماعات،گروه هاي كوچك و فعاليت هاي فردي مي تواند موثرتر باشد. وقتي يك پيام ساده و روشن در مكان هاي متعدد و در سراسر جامعه تكرار گردد ،احتمال ديده شدن و به خاطر سپرده شدن آن بيشتر است. گستردگي مسير هاي مورد استفاده بستگي به ميزان بودجه برنامه و نتايج پژوهش بر روي كانال هاي تاثير گذار بر گروه مخاطب ما دارد.

كليد موفقيت يك بسيج اطلاع رساني در دو عامل مهم تداوم و ماندگاري آن است.

۷) از مدل هايي استفاده كنيم كه نتيجه مي دهد.

بازاريابان اجتماعي برنامه هايي را طراحي مي كنند كه بيشترين فايده و اثربخشي را داشته باشد.

يکي از مدل هاي معروف که مراحل تغيير رفتار رادر يک گروه مخاطب بيان مي کند واز اصول آن در بازاريابي اجتماعي استفاده زيادي مي شود”مدل مراحل تغيير پروچاسکا” است.ادامه دارد …

فهرست مطالب :

فصل اول: کلیات پژوهش…. ۱
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- بيان مسئله. ۳
۱-۳- پيشينه موضوع.. ۴
۱-۴- اهداف تحقيق.. ۴
۱-۴-۱- هدف اصلي.. ۴
۱-۴-۲- اهداف فرعي.. ۵
۱-۵-ضرورت و اهميت تحقيق.. ۵
۱-۶- سوال تحقیق.. ۸
۱-۷- فرضیه های پژوهش : ۸
۱-۸- علت انتخاب موضوع: ۸
۱-۹- تعاريف واژه هــا: ۹

فصل دوم:نظريه ها و پيشينه مربوط به پژوهش…. ۱۱
۲-۱- مقدمه. ۱۲
۲-۲- بازار و بازاريابي.. ۱۳
۲-۳- فرآيند و عملکرد بازاريابي.. ۱۳
۲-۴- تجزيه و تحليل محيطي.. ۱۴
۲-۵- برنامه ريزي و استراتژي بازاريابياز ﻃﺮﻳﻖﺷﺒﻜﻪ‌هاي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.. ۱۵
۲-۶- كالا.. ۱۹
۲-۷- مبادله. ۱۹
۲-۸- اجزا و عوامل بازاريابي.. ۲۰
۲-۹- استراتژي‌هاي بازاريابياز ﻃﺮﻳﻖﺷﺒﻜﻪ‌هاي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.. ۲۲
۲-۱۰- تعريف بازاريابي داخلي.. ۲۴
۲-۱۱- مدل هاي بازاريابي.. ۲۴
۲-۱۲- مزاياي بازاريابياز ﻃﺮﻳﻖﺷﺒﻜﻪ‌هاي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.. ۳۰
۲-۱۳- تفاوت بازاريابي تجاري و بازاريابي اجتماعي.. ۳۱
۲-۱۴- اهميت بازاريابي از طريق شبکه هاي اجتماعي.. ۴۴
۲-۱۵- ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ‌هاي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در بازاريابي.. ۴۷
۲-۱۷- تاثير شبکه هاي اجتماعي در بازاريابي الکترونيکي.. ۴۹
۲-۱۸- شبکه هاي اجتماعي گرايشي جديد در بازاريابي الکترونيکي : ۵۰
۲-۱۹- آيا شبکه هاي اجتماعي تجارت الکترونيک را بهبود مي بخشد؟. ۵۰
۲-۲۰- گراف و آناليز ارتباطي در Over stock: 51
۲-۲۱- شبکه هاي اجتماعي و تجارت الکترونيک: ۵۲
۲-۲۲- نتيجه گيري… ۵۶

فصل سوم:روش اجرای تحقیق.. ۵۸
۳-۱- مقدمه. ۵۹
۳-۲- روش تحقیق.. ۵۹
۳-۳- فرضیه های تحقیق.. ۶۰
۳-۴- جامعه و نمونه آماری… ۶۰
۳-۵- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری… ۶۰
۳-۶- روش گرد آوری اطلاعات… ۶۱
۳-۷- ابزارگردآورياطلاعات… ۶۱
۳-۸- روایی پرسشنامه. ۶۲
۳-۹- پایایی پرسشنامه. ۶۳
۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۴
۳- ۱۱- بررسی عوامل دموگرافیک بر روی متغیرهای تحقیق.. ۶۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش…. ۶۵
۴-۱- مقدمه. ۶۶
۴-۲- توصیف داده ها ۶۷
۴-۳- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها ۷۱
۴-۴- نتایج توصیفی.. ۷۲
۴-۵- بررسی رویکردهای رابطهای مدیران شرکتهای گرانیت: ۹۱
۴-۶- ارزیابی اثربخشی فعالیتهای بازاریابی در شرکتهای گرانیت: ۹۲
۴-۷- ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکتهای گرانیت: ۹۳
۴-۸- نتایج استنباطی.. ۹۴

فصل پنجم: ارائه نتایج ، پیشنهادات و محدودیت های پژوهش…. ۹۷
۵-۱- نتایج پژوهش…. ۹۸
۵-۲- نتایج فرضیه های پژوهش : ۹۹
۵-۳- مزاياي بازاريابي از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌هاي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.. ۹۹
۵-۴- نتایج آزمون فرضیه ها: ۹۹
۵-۵- جمعبندي نهایی: ۱۰۰
۵-۶- نتایج آزمون فرضیه ها :. ۱۰۱
۵-۷- محدودیتهای تحقیق.. ۱۰۱
۵-۸- پیشنهادات کاربردی… ۱۰۱
۵-۹- پیشنهادات جهت تقویت آتی.. ۱۰۲
۵-۱۰- پیشنهاد به محققان آتی.. ۱۰۲
منابع.. ۱۰۳
منابع فارسی.. ۱۰۳
منابع لاتین.. ۱۰۳
پیوست ها ۱۰۵
پیوست الف-۱: پرسشنامه. ۱۰۶
فرمت ورد تعداد صفحات ۱۳۸

تعداد صفحاتنوع فایلقیمت
136word9,900 تومان

دانلود پایان نامه تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابیلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *