سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۳۹۷

دانلود جزوه خلاصه کتاب روانشناسی پویایی گروه پیام نور

دانلود جزوه خلاصه کتاب روانشناسی پویایی گروه پیام نور محمد رسول گلشن فومنی در قالب pdf به صورت کامل و آماده با کیفیت بسیار خوب بهمراه مجموعه ای از مهمترین نمونه سوالات این درس به قیمت ۲۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دانلود کتاب روانشناسی پویایی گروه پیام نور

خلاصه کتاب روانشناسی پویایی گروه

قسمتی از این جزوه :

جامعه شناسی،روانشناسی اجتماعی،روانشناسی و پویایی گروهی و اهمیت روانشناسی پویایی گروه: علوم اجتماعی آنهایی هستند که موضوعشان پدیده هاي اجتماعی است.پدیده هاي اجتماعی عبارتند از رابطه ها و واقعیتهاي اجتماعی که داراي خصیصه هاي جمعی،عینی،عمومی،اثباتی و حتی در موارد بسیار جبري هستند. هر رشته اي که روابط انسانی را در ارتباط با یک پدیده اجتماعی مورد مطالعه قرار دهد،علوم اجتماعی است پویایی گروه که آخرین رشته از علوم اجتماعی است پدیده گروهی و جنبه هاي روانی- اجتماعی آن را مطالعه می کند.

از لحاظ تجربی،تنها اخیرا عمل اجتماعی و مناسبات اجتماعی موضوع تحقیقات سیستماتیک،خصوصا در قلمرو مطالعه گروه هاي کوچک و تحقیق صنعتی قرار گرفته است.

در پویایی گروه اساس مطالعه،روابط افراد و جنبه هاي گوناگون آن در گروه هاي کوچک و محدود است. جامعه شناسی و پویایی گروه:

جامعه شناسی عبارت است از مطالعه علمی رفتار انسان د رچارچوب گروهها و پویشهاي گروهی

الکس اینکلس : علم جامعه شناسی را به عنوان علم مطالعه روابط اجتماعی و در نتیجه رابطه آن را با مطالعه گروه هاي کوچک به شیوه اي مطلوب مطرح کرده است.

ماکس وبر،وایز،زیمل و تالکوت پارسونز عقیده داشتند جامعه شناسی عبارت است از مطالعه مناسبات و اعمال اجتماعی

اینکلس : موضوع اساسی جامعه شناسی از لحاظ تجزیه و تحلیل باز هم جامعه،نهادها و مناسبات اجتماعی و پویشهاي اجتماعی از قبیل تفکیک،همکاري،ارزش گذاري و رقابت خواهد بود.

هدف در جامعه شناسی بررسی پدیده ها و نهادهاي اجتماعی و چگونگی سیر تکوین آن و مطالعه مناسبات و اعمال اجتماعی و موضوعاتی از این قبیل است.

روش تحقیق در:

جامعه شناسی:بر اساس ابعاد موضوع به جامعه شناسی کلان(ماکروسوسیولوژي)و جامعه شناسی خرد(میکروسوسیولوژي)

پویایی گروه:علمی در محدوده میکروسوسیولوژي و تست گروه سنجی

روانشناسی اجتماعی :

روانشناسی اجتماعی عبارت است از مطالعه علمی اثر گذاري و اثر بپذیري متقابل افراد و گرووها از یکدیگر،به عبارت دیگر می توان گفت،روانشناسی اجتماعی عبارت است از نفوذي که مردم بر عقاید و رفتار یکدیگر دارند.

الیوت آرنسون اصل اساسی در اثر گذاري و اثر پذیري را نفوذ اجتماعی می داند و بر این اساس از نظر وي روانشناسی اجتماعی عبارت است از نفوذي که مردم بر عقاید و رفتار یکدیگر دارند.

پویایی گروه ،کنشها و واکنشها ،تاثیر و تاثیرات،فعل و انفعالات و نیروهاي حاصل از این تعامل و اثر آنها روي یک گروه را مطالعه می کند.

پویایی گروه علمی ست که با تکیه بر تجربه،جنبه کاربردي در روانشناسی اجتماعی دارد.

مطالب مرتبط : دانلود نمونه سوالات پویایی گروه

جهت دانلود جزوه خلاصه کتاب روانشناسی پویایی گروه پیام نور از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
pdf 2,900 تومان

دانلود جزوه خلاصه کتاب روانشناسی پویایی گروه پیام نورلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *