پنج شنبه , ۲۸ تیر ۱۳۹۷

مقاله بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در قالب word به صورت کامل و آماده در ۶۲ صفحه به قیمت ۶۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.

عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی

مقدمه

در دنياي پررقابت كنوني، بهره‌وری به‌ عنوان يك فلسفه و ديدگاه مبتني بر استراتژي بهبود، مهم‌ترین هدف در هر سازماني را تشكيل می‌دهد و می‌تواند همچون زنجیره‌ای فعالیت‌های كليه بخش‌های جامعه را در برگيرد (طاهري، ۱۳۷۸)؛ به‌طوری‌که رسالت مديريت و هدف اصلي مديران هر سازمان استفاده مؤثر و بهينه از منابع و امكانات گوناگون چون نيروي كار، سرمايه، مواد، انرژي و اطلاعات می‌باشد(وزيري و همكاران، ۲۰۱۰). اين امر سبب شده است كه در کلیه كشورها بهره‌وری و استفاده صحيح و هرچه بهتر و مناسب‌تر از مجموع عوامل توليد(اعم از كالا و خدمات) به اولويتي ملي تبديل شود و همه جوامع به اين باور برسند كه تداوم حيات هر جامعه بدون توجه به موضوع بهره‌وری ممكن نيست (پويان و معصومي، ۱۳۸۷).

كشور ما ایران نيز از اين قاعده مستثنا نيست و توجه به مقوله بهره‌وری نقشي بسزا در توسعه آن دارد. در اين راستا رشد بهره‌وری نيروي كار در برنامه چهارم توسعه در حدود ۳,۵ درصد تعیین‌شده است، كه براي تحقق بخشيدن به آن لازم است تا راهكارهاي لازم شناسايي شود(وزيري و همكاران، ۱۳۸۸). حال اگر اين انسان باانگیزه و توانمند و بهره‌ور باشد می‌تواند ساير منابع را به نحو احسن و مطلوب به كارگيرد و انواع بهره‌وری را محقق سازد و نهایتاً سازمان را بهره‌ور كند وگرنه ركود و عقب‌ماندگی ارمغان نيروي انساني منفعل و بی‌انگیزه می‌باشد(نظری، ۱۳۸۷: ۲)؛ اما اينكه چگونه نيروي انساني بهره‌ور می‌شود و يا بهره‌وری افزايش می‌یابد؟ سؤالی است كه پاسخ آن در مؤسسات و سازمان‌های مختلف به‌تناسب رسالت آن‌ها و نيازهاي كاركنان گوناگون است.

اگرچه ممكن است اين نيازها و عوامل، شبيه به هم باشند، اما مطمئناً شدت و اولويت تأثیر آن‌ها بر بهره‌وری كاركنان يكسان نيست(نظري، ۱۳۸۶)، از طرفي نظر به اينكه بهره‌وری تابعي است از عوامل بسيار مختلف، كه اين عوامل تحت تأثیر رسالت، فعاليت، عمليات و عواملي از اين قبيل از سازماني به سازمان ديگر متفاوت است و همچنين ميزان اهميت و تأثیر اين عوامل بر بهره‌وری سازمان‌های مختلف يكسان نيست، بنابراين براي سازمان‌ها امکان‌پذیر نيست كه در تمامي زمینه‌ها و جنبه‌های تأثیرگذار وارد شوند. ضرورتاً براي رسيدن به بالاترين ميزان بهره‌وری در ا ابتدا لازم است طبق معيارها و ضوابط علمي اين عوامل ازلحاظ اهميت براي سازمان شناسايي و اولویت‌بندی شوند، آنگاه براي بهبود بهره‌وری، برنامه‌های اجرايي و طرح‌های لازم تدوين شوند(تاوري و همكاران، ۱۳۸۶).

بیان مسئله

بدون ترديد براي داشتن آینده‌ای پويا و توسعه‌یافته و ايستادگي اقتصادي در دنياي پررقابت امروزي، نيازمند افزايش بهره‌وری و استفاده حداكثري از امكانات هستيم. امروزه همه كشورهاي توسعه‌یافته و يا درحال‌توسعه به اهميت بهره‌وری به‌عنوان يكي از ضرورت‌های توسعه اقتصادي و كسب برتري رقابتي پي برده‌اند. به‌این‌ترتیب اغلب كشورهاي درحال‌توسعه به‌منظور اشاعه فرهنگ نگرش ويژه به بهره‌وری و تعميم به‌کارگیری فنون و روش‌های بهبود آن سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی انجام داده‌اند (پورافکاری و قنبری، ۱۳۹۱: ۲۶). در ايران اهميت توجه به مقوله بهره‌وری به دلايل مختلفي ازجمله حاكم نبودن فرهنگ و نگرش درست به بهره‌وری در جامعه، مورد غفلت واقع گرديده است. بسياري از كارشناسان بر این باورند كه حلقه مفقوده اقتصاد ايران پيش از آنكه سرمايه و يا منابع طبيعي باشد، نبودن بهره‌وری نيروي كار است (ميرزايي، ۱۳۹۱). بهره‌وری، دغدغه بسيار مهم سازمان‌های خدماتي و غير خدماتي است؛ زيرا اساسی‌ترین محرك رسيدن به نتايج رضایت‌بخش و كسب مزيت رقابتي قابل‌ملاحظه، نسبت به رقبا محسوب می‌شود (فراهاني و نظري، ۱۳۸۷: ۴۳).

هرچند كه بهره‌وری بسيار مطلوب است؛ اما به دو دليل مبحث ساده‌ای محسوب نمی‌شود: الف) سنجش بهره‌وری زماني امکان‌پذیر است كه شرايط از ثبات برخوردار بوده، هدف‌ها به‌گونه‌ای دقيق بیان‌شده باشند، زنجيره هدف‌ها و وسايل مشخص بوده، خروجي به‌سادگی قابل‌اندازه‌گیری باشد. ب) مشخص نيست كه چه چيزي بهره‌وری را محقق می‌سازد؟ از منظر مديريتي و اقتصادي، بهره‌وری به‌طور عموم كاركرد سه متغير است: فناوري، نيروي انساني و سازمان. هر متغير به‌صورت مجزا به بهره‌وری منجر می‌شود: به‌روز بودن، تجهيزات مدرن، سرمايه انساني حرفه‌ای و ماهر، هماهنگي كافي و منسجم، هر يك از اين موارد، می‌تواند منبع تغيير تدريجي يا بنيادي در بهره‌وری باشد (گريو و بسيني، ۲۰۰۴). در اين ميان نقش عامل انساني در افزايش يا كاهش بهره‌وری نسبت به ديگر عوامل پررنگ‌تر به نظر می‌رسد چراكه عاملي است كه بدون آن عوامل ديگر پديد نمی‌آیند.

نيروي كار ازلحاظ تركيب و تغيير در مهارت‌های شغلي با چالش‌های جديدي روبرو شده و مديران سخت در تكاپوي هموار كردن اين چالش‌هایند و قوانين و خط‌مشی‌های سازمان‌ها را در جهتي سوق می‌دهند كه بتوانند به نحوي مطلوب بهره‌برداری نمايند (الواني و احمدي، ۱۳۸۰). توجه به نيروي انساني هم در سطح كلان و هم در سطوح خرد بیش‌ازپیش موردتوجه اقتصاد امروز واقع‌شده است. در نظام‌های صنعتي و فرا صنعتي پيوند ميان نيروي انساني با توليد و بهره‌وری دگرگوني يافته است. به‌گونه‌ای كه می‌توان ادعا نمود بهره‌وری پيامد آگاهي، پيامدها و توانایی‌های مغز پرورش‌یافته انسان‌هاست (همان، ۱۳۸۰). نقش و جايگاه منابع انساني و مديريت آن در سازمان‌ها به‌گونه‌ای است كه می‌توان از آن به‌عنوان يك كاناليزور و تسریع‌کننده افزايش بهره‌وری یادکرد. ازاین‌رو براي افزايش بهره‌وری، راهبردهاي مناسبي را بايستي در نظر گرفت. اهميت بحث زماني آشكار می‌شود كه هرگز نقش عامل انساني را در سازمان‌ها با ديگر عوامل مقايسه نكنيم؛ چراکه عامل انساني به‌عنوان يك سيستم باز به‌واسطه انگيزش و رهبري مناسب، می‌تواند كارايي فراتر را حاصل نمايد.

در حقيقت بهره‌وری مترادف باکیفیت نيروي انساني بوده و از افرادي كه با مهارت‌های خود، روحيه گروهي، كارايي، خلاقيت، نوآوري و مشتری‌گرایی را براي سازمان‌ها به ارمغان می‌آورند، سخن می‌گوید. راهبردها و تدابير بسياري در طول سال‌ها مطالعه از سوي محققان براي اندازه‌گیری بهره‌وری نيروي انساني در سازمان‌های مختلف انجام‌گرفته است. دراین‌بین یکی از خدماتی که بیشتر از سایر خدمات در توسعه اقتصادی و اجتماعی و توزیع و ارتقاء امکانات رفاهی نقش دارد خدمات بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی است که در حوزه‌هایی نظیر بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، بیکاری، حوادث ناشی از کار، درمان و سایر خدمات حمایتی فعالیت دارد. عدم وجود بهره‌وری و کارایی در خدماتی نظیر بیمه نه‌تنها کیفیت سطح زندگی را کاهش می‌دهد بلکه باعث افزایش بی‌عدالتی و نابرابری‌های اجتماعی و درنتیجه بروز مشکلات سیاسی می‌شود (افخمی، ۱۳۷۸).

با توجه به ارتقاء انتظارات عموم مردم از رفاه اقتصادی تقاضا برای خدمات بیمه‌ای روندی صعودی داشته است حال با توجه به محدودیت منابع امکانات و ارتقا روزافزون خدمات بیمه‌ای حداکثر استفاده از امکانات موجود یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های ممکن از دید اقتصاد سلامت جهت کاهش بین عرضه و تقاضا می‌باشد (فیلیپس، ۱۳۷۶). با توجه به مطالب مطرح‌شده و درك اهميت موضوع حال اين سؤال مطرح می‌شود كه عوامل مؤثر بر بهره‌وری نيروي انساني در سازمان تأمین اجتماعی چيست؟ و راهكارهاي افزايش آن چگونه می‌باشد؟

بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی

جهت دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
62 word 6,000 تومان

مقاله بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانیلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *