پنج شنبه , ۲۸ تیر ۱۳۹۷

پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک (CBCL) – آخنباخ

دانلود پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک (CBCL) – آخنباخ در قالب word به صورت کامل و استاندارد در ۱۰ صفحه به قیمت ۲۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک

پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک

این پرسشنامه شامل :

۱۱۳ گویه

۸ مولفه

روایی و پایایی

نحوه نمره گذاری

منبع

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه ۱۱۳ سوال در رابطه با انواع حالات رفتاری کودکان تشکیل شده است. پاسخ به سوالات این پرسشنامه به صورت لیکرت ۳ گزینه ه­ای از ۰ تا ۲ می ­باشد. بدین ترتیب که نمره “۰” به مواردی تعلق می ­گیرد که هرگز در رفتار کودک وجود ندارد؛ نمره “۱” به حالات و رفتارهایی داده می ­شود که گاهی اوقات در کودک مشاهده می ­شود و نمره “۲” نیز به مواردی داده می­ شود که بیشتر مواقع یا همیشه در رفتار کودک وجود دارد.

این فرم، ۸ مشکل یا سندرم عاطفی- رفتاری را اندازه­ می­گیرد که عبارت است از:

 • اضطراب/ افسردگی (AD) (شامل مواد ۱۲، ۱۴، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۴۵، ۵۰، ۵۲، ۷۱، ۹۱ و ۱۱۲)؛
 • گوشه ­گیری/ افسردگی (WD) (شامل مواد ۵، ۴۲، ۶۵، ۶۹، ۷۵، ۱۰۲، ۱۰۳و ۱۱۱)؛
 • شکایات جسمانی (SC) (شامل مواد ۴۷، ۴۹، ۵۱، ۵۴، a56، b56، c56، d56، e56، f56، g56 و در صورت امکان h56)؛
 • مشکلات اجتماعی (SP) (شامل مواد ۱۱، ۱۲، ۲۵، ۲۷، ۳۴، ۳۶، ۳۸، ۴۸، ۶۲، ۶۴ و ۷۹)؛
 • مشکلات تفکر (TP) (شامل مواد ۹، ۱۸، ۴۰، ۴۶، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۶، ۷۰، ۷۶، ۸۰، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۹۲ و ۱۰۰)؛
 • مشکلات توجه (مربوط به اختلال نارسایی توجه/بیش­فعالی) (AP) (شامل مواد ۱، ۴، ۸، ۱۰، ۱۳، ۱۷، ۴۱، ۶۱، ۷۸، و ۸۰)،
 • رفتار قانون شکنی (RB) (شامل مواد ۲، ۲۶، ۲۸، ۳۹، ۴۳، ۶۳، ۶۷، ۷۲، ۷۳، ۸۱، ۸۲، ۹۰، ۹۶، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۵ و ۱۰۶)؛
 • رفتار پرخاشگری (AG) (شامل مواد ۳، ۱۶، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۷، ۳۷، ۵۷، ۶۸، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۴، ۹۵، ۹۷ و ۱۰۴).

علاوه بر شیوه بالا CBCL سه نمره پهن­ باند[۱] شامل ۱- مشکلات رفتاری درونی­ سازی شده[۲]، ۲- مشکلات برونی ­سازی شده[۳] و ۳- مشکلات کلی[۴] نیز دارد.

 • مقیاس مشکلات رفتاری درونی ­سازی شده شامل گویه ­های خرده ­مقیاس­های گوشه ­گیری/ افسردگی (WD)، شکایات جسمانی (SC) و مقیاس اضطراب/ افسردگی (AD) می ­باشد.
 • مقیاس مشکلات رفتاری برونی ­سازی شده شامل گویه ­های خرده­ مقیاس­های رفتار قانون شکنی (RB) و رفتار پرخاشگری (AG) می باشد.
 • مقیاس مشکلات کلی شامل همه­ی گویه­ها به جز گویه­های ۲ و ۴ (آلرژی و آسم) می­باشد.

در مورد تفسیر نمرات آزمون چنانکه آخنباخ (۱۹۹۱) اذعان می ­دارد در مقیاس­های مشکلات رفتاری درونی ­سازی شده و برونی ­سازی شده و مشکلات کلی اگر نمره­ ی T (T score) فرد کمتر از ۶۰ باشد در محدوده­ ی نرمال یا غیربالینی و اگر نمره­ ی T بین ۶۳-۶۰ باشد در محدوده ­ی مرزی-بالینی و اگر نمره­ ی T بزگتر از ۶۳ باشد در محدوده­ ی بالینی قرار دارد.

همچنین در مقیاس­های ۸ مشکل یا سندرم عاطفی- رفتاری اگر نمره­ ی T (T score) فرد کمتر از ۶۵ باشد در محدوده ­ی نرمال یا غیربالینی و اگر نمره­ ی T بین ۶۹-۶۵ باشد در محدوده­ ی مرزی-بالینی و اگر نمره ­ی T بزگتر از ۶۹ باشد در محدوده ­ی بالینی قرار دارد. (طریقه محاسبه نمره­ ی T در ذیل ارائه شده است)

سیاهه ­ی رفتاری کودکان (CBCL) ابزاری است که توسط یکی از والدین یا فرد دیگری که با شایستگی­ها و مشکلات رفتاری کودک به خوبی آشناست تکمیل می­ گردد. این ابزار را هم می ­توان به صورت خود گزارشی و هم به صورت مصاحبه اجرا کرد. همچنین CBCL را می­ توان به منظور اندازه­ گیری تغییرات رفتاری کودک در زمان یا به دنبال درمان مورد استفاده قرار داد.

بررسی روایی و پایایی

ضرایب کلی اعتبار فرم­هاي CBCL با استفاده از آلفاي کرانباخ ۹۷/۰ و با استفاده از اعتبار باز آزمایی ۹۴/۰ گزارش شده است. روایی محتوایی (انتخاب منطق سؤالات و استفاده از تحلیل کلاس یک سؤالات)، روایی ملاکی (با استفاده از مصاحبۀ روان پزشکی با کودك و نیز همبستگی با مقیاس CSI-4) و روایی سازه (روابط درونی مقیاس­ها و تمایزگذاري گروهی) این فرم­ها مطلوب گزارش شده است (آخنباخ و رسکورلا، ۲۰۰۷).

این ابزار برای اولین بار در ایران توسط تهرانی دوست و همکاران (۱۳۸۱) ترجمه و هنجاریابی شده است. در پژوهش مینایی (۱۳۸۵) دامنه ضرایب همسانی درونی مقیاس­ها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ از ۶۳/۰ تا ۹۵/۰ گزارش شده است. ثبات زمانی مقیاس­ها با استفاده از روش آزمون- باز آزمون با یک فاصله زمانی ۸-۵ هفته بررسی شده که دامنه ضرایب ثبات زمانی از ۳۲/۰ تا ۶۷/۰ به دست آمده است. همچنین توافق بین پاسخ دهندگان نیز مورد بررسی قرارگرفته است که دامنه این ضرایب از ۰۹/۰ تا ۶۷/۰ نوسان داشته است. به طور کلی در تحقیق مینایی (۱۳۸۵) این نتیجه حاصل شده است که این پرسشنامه از اعتبار و روایی مطلوب و بالایی برخوردار است و با اطمینان می­توان از آن برای سنجش اختلالات عاطفی- رفتاری کودکان و نوجوانان ۱۸-۶ ساله استفاده کرد. یزدخواستی و عریضی (۱۳۹۰) ضريب اعتبار آلفاي كرونباخ را برای این پرسشنامه در سه فرم والدین، معلم و کودک به ترتیب ۹۰/۰، ۹۳/۰ و ۸۲/۰ به دست آوردند و در مورد اعتبار سازه همبستگی خرده­مقیاس­ های بخش مشکلات رفتاری- هیجانی با نمره کلی این بخش در سه نسخه والدین، معلم و کودک به ترتیب ۸۸/۰-۶۲/۰، ۹۱/۰-۴۴/۰ و ۸۵/۰-۵۱/۰ و همبستگی خرده­ مقیاس­های بخش مهارت­ها با نمره کلی این بخش در سه نسخه والدین، معلم و کودک به ترتیب ۸۲/۰-۲۴/۰، ۹۳/۰-۷۷/۰ و ۸۷/۰-۶۴/۰ گزارش کرده ­اند.

جهت دانلود پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک (CBCL) از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات قیمت
10 2,000 تومان

پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک (CBCL) – آخنباخلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *