ارزیابی رابطه كمال‌گرايی والدين با عزت‌نفس ، جرأت‌ورزی و خودكارآمدی فرزندان

رابطه كمال‌گرايی والدين با عزت‌نفس
مقاله رابطه ابعاد کمال گرایی والدین با عزت نفس و خودکارآمدی فرزندان,دانلود رایگان بررسی رابطه کمالگرایی والدین با عزت نفس در دومین بررسی روابط فرزندان با پدر و مادر درآزمون ترسیم خانواده در دوره ابتدایی میان دانش بررسی رابطه كمال‌گرايی والدين با عزت‌نفس، جرأت‌ورزی و خودكارآمدی فرزندان هدف از اين تحقيق بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت ورزي و بي‌ترديد كمال گرايي[۱] يكي از ويژگي‌هاي شخصيتي مي‌باشد كه مي‌تواند هم سازنده، مفيد و بررسي رابطه كمال گرايي والدين با عزت نفس، جرات ورزي، خودكارآمدي عنوان اصلی: بررسي رابطه كمال گرايي والدين با عزت نفس، جرات ورزي، خودكارآمدي فرزندان آنها در بين دانش اموزان دختر دبيرستانهاي منطقه ۷ آموزش و پرورش شهر تهران  و خود کارامدی فرزندان نام محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی – بررسی رابطه کمالگرایی والدین با عزت نفس و خود کارامدی فرزندان. امتیاز: وضعیت: موجود کالا موجود است و می چکیده: هدف از این تحقیق بررسی رابطه کمال‌گرایی والدین با عزت‌نفس، جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های منطقه ۷ آموزش و پرورش بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس- هدف این پژوهش بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس، ابراز وجود بر خود کارآمدی فرزندان بود. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پسر دبستان دانلود بررسی رابطه كمال‌گرایی والدین با عزت‌نفس فرزندان | پروژه ها بررسی رابطه کمال‌گرایی والدین با عزت‌نفس، جرأت‌ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین هدف از اين تحقيق بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت ورزي

پروژه ارزیابی رابطه كمال‌گرايی والدين با عزت‌نفس

ارزیابی رابطه كمال‌گرايی والدين با عزت‌نفس ، جرأت‌ورزی و خودكارآمدی فرزندان

چكيده:
هدف از اين تحقيق بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت ورزي و خودكارآمدي فرزندان آنها در بين دانش‌آموزان دختر دبيرستان‌هاي منطقه ۷ آموزش و پرورش شهر تهران است. بدين منظور تعداد ۱۳۰ نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه ۷ آموزش و پرورش شهر تهران به شيوه نمونه گيري خوشه‌اي انتخاب شدند. نوع پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. ابزار مورد استفاده مقياس كما‌ل‌گرايي اهواز، آزمون عزت‌نفس كوپر اسميت، آزمون جرأت‌ورزي گمبريل و ريچي و مقياس خودكارآمدي عمومي بود. به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج نشان داد كه بين كمال‌گرايي والدين و عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي فرزندان همبستگي منفي معناداري وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد كه بين كمال‌گرايي مادران و عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي فرزندان همبستگي قوي‌تري وجود دارد.

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول: كليات پژوهش
مقدمه
بيان مسأله
اهميت و ضرورت مسأله
اهداف پژوهش
فرضيه‌هاي پژوهش
متغیر‌هاي پژوهش
تعاريف نظري و عملياتي
فصل دوم: گستره نظري مسأله مورد بررسي و پژوهش‌هاي مربوط به آن
كمال‌گرايي
نظريه‌هاي كمال‌گرايي
كمال‌گرايي از ديدگاه اسلام
انواع كمال‌گرايي
ابعاد كمال‌گرايي
ويژگي افراد كمال‌گرا
كمال‌گرايي والدين
عزت‌نفس
اهميت عزت‌نفس
علل پيدايش عزت‌نفس
جرأت‌ورزي
ويژگي‌هاي شخصيتي جرأت ورزانه
خودكارآمدي
مؤلفه‌هاي خودكارآمدي
منابع خودكارآمدي
مروري بر پژوهش‌هاي انجام شده
فصل سوم: روش پژوهش
طرح پژوهش
جامعه آماري
نمونه آماري
روش نمونه‌گيري
ابزارهاي اندازه‌گيري
مقياس كمال‌گرايي اهواز
پايايي مقياس كمال‌گرايي اهواز
اعتبار مقياس كمال‌گرايي اهواز
شيوه نمره‌گذاري مقياس كمال‌گرايي اهواز
آزمون عزت‌نفس كوپر اسميت
اعتبار آزمون عزت‌نفس كوپر اسميت
پايايي آزمون عزت‌نفس كوپر اسميت
شيوه نمره‌گذاري آزمون عزت‌نفس كوپر اسميت
پرسشنامه جرأت‌ورزي گمبريل وريچي
پايايي پرسشنامه جرأت‌ورزي گمبريل وريچي
اعتبار پرسشنامه جرأت‌ورزي گمبريل وريچي
شيوه نمره‌گذاري پرسشنامه جرأت‌ورزي گمبريل وريچي
مقياس خودكارآمدي عمومي
پايايي مقياس خودكارآمدي عمومي
اعتبار مقياس خودكارآمدي عمومي
شيوه نمره‌گذاري مقياس خودكارآمدي عمومي
روند اجراء و جمع‌آوري اطلاعات
روش‌هاي آماري در تحليل داده‌ها
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري
داده‌هاي توصيفي پژوهش
ارزيابي فرضيه‌هاي پژوهش
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
خلاصه و نتيجه‌گيري
بحث و جمع‌بندي
محدوديت‌هاي تحقيق
پيشنهادها
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع انگليسي
پيوست‌ها

تعداد صفحاتنوع فایلقیمت
130WORD9,900 تومان

ارزیابی رابطه كمال‌گرايی والدين با عزت‌نفس ، جرأت‌ورزی و خودكارآمدی فرزندانلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *