نمونه سوالات حقوق بیمه – 【سال ۹۸ کامل】

نمونه سوالات حقوق بیمه

تهیه و تنظیم : همیار دانشجو – نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات حقوق بیمه با جواب

نمونه سوالات حقوق بیمه با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۸-۹۷ با جواب
سوالات تابستان ۹۷ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۷-۹۶ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات تابستان ۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۰ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
نمونه سوالات تابستان۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات تابستان۸۸ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۷-۸۶
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۷-۸۶
سوالات نيمسال دوم ۸۶-۸۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۶-۸۵ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۵-۸۴
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۵-۸۴

عنوان درس : حقوق بیمه
کد درس : ۱۲۲۳۰۶۳
رشته : حقوق
چند مورد از نمونه سوالات حقوق بیمه :
۱-وقتی می گوییم اتفاق موضوع بیمه امکان وقوع داشته باشد کدام جنبه از مشخصات ریسک را در نظر گرفته ایم؟
۱٫اتفاقی بودن ۲٫واقعی بودن ۳٫مشروع بودن ۴٫محتمل بودن
۲-اگر بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطر را تشدید کند به نحوی که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد بود بیمه گر حاضر به انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمی گشت ظرف چه مدت باید بیمه گر را مطلع نماید؟
۱٫بلافاصله ۲٫ده روز ۳٫پانزده روز ۴٫یک ماه
۳-اگر بیمه گذار عمدا و با سوء نیت اظهارات خلاف واقع داشته باشد این موضوع چه تاثیری در قرارداد دارد.
۱٫در هر صورت موجب بطلان قرارداد است. ۲٫تاثیری در صحت قرارداد ندارد
۳٫قرارداد فسخ می شود. ۴٫اگر از اهمیت خطر نزد بیمه گر بکاهد موجب بطلان قرارداد است.
۴-در کدام مورد از موارد ذیل استثنای ریسک بیمه از احکام امری محسوب می گردد.
۱٫اغتشاشات سراسری و عمومی ۲٫جنگها
۳٫ایراد خسارت عمدی از طرف ذینفع بیمه ۴٫شورش
۵-اگر بیمه گذار در بیمه عمر خودکشی نماید سرمایه بیمه زندگی پرداخت خواهد شد یا خیر.
۱٫بله خودکشی موجب نفی پوشش بیمه ای نمی شود و در هر حال پرداخت می شود.
۲٫اگر خودکشی پس از سال سوم خرید بیمه عمر تحقق پیدا کند پرداخت می شود.
۳٫خودکشی در هر حال موجب نفی پوشش بیمه ای می شود.
۴٫اگر خودکشی در سه سال اولیه مدت بیمه باشد سرمایه بیمه زندگی پرداخت می شود.
۶-در صورتی که ذی نفعی از مزایای بیمه زندگی باعث مرگ بیمه شده گردد در چه صورت از دریافت اندوخته بیمه محروم می شود.
۱٫اگر قتل عمدی باشد. ۲٫اگر قتل غیر عمدی باشد.
۳٫در هر صورت محروم می شود. ۴٫وی مجازات می شود ولی مانعی در دریافت اندوخته بیمه ندارد.
۷-مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت متقبل می شود به عهده کیست.
۱٫اگر منتج به نتیجه شود با بیمه گر است. ۲٫در هر صورت با بیمه گذار است.
۳٫بیمه گر و بیمه گذار با سهم مساوی ۴٫بیمه گر
۸-بیمه گذار حداکثر چقدر مهلت دارد تا وقوع حادثه را به بیمه گر اعلام نماید.
۱٫ده روز ۲٫یک هفته ۳٫پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه ۴٫سه روز از زمان وقو حادثه
۹-در کدام مورد مبلغ پرداختی باید به طور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین مشخص شود.
۱٫فقط بیمه عمر ۲٫بیمه مسوولیت ۳٫بیمه اموال ۴٫بیمه عمر ، نقص و شکستگی عضو
۱۰-بیمه خسارت شامل چند شاخه اساسی می باشد؟
۱٫سه شاخه ۲٫دو شاخه ۳٫چهار شاخه ۴٫پنج شاخه

نوع فایلرشته تحصیلیقیمت
PDFحقوق500 تومان

نمونه سوالات حقوق بیمه – 【سال ۹۸ کامل】لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of