دانلود پایان نامه درباره شبکه های اجتماعی

دانلود پایان نامه درباره شبکه های اجتماعی
این پایان نامه با کیفیت بسیار عالی تهیه و تنظیم شده و در قالب ورد ذخیره شده در ادامه قسمتی از این پایان نامه را مشاهده خواهید کرد :

دانلود پایان نامه شبکه های اجتماعی

۱-۱ مقدمه
سازمان ها از اطلاعات و روش هاي متعددي در انجام وظایف مدیریتي و استفاده ي بهينه از منابع استفاده مي کنند. در عصر پر شتاب حاضر، به کارگيري فناوري هاي جدید در زمينه هاي مختلف زندگي به امري روزمره در سراسر جهان تبدیل شده است. به همين سبب باید همگام با تكنولوژي روز، گام برداشت تا بتوان از نظر عملكرد، به موفقيت نائل شد. در این بين، شناخت هر چه بهتر ابعاد مختلف تأثيرات فناوري اطلاعات در شاخص هاي گوناگون عملكرد _ از جمله کيفيت _ بسيار مهم است.
پيوند سه عامل فناوري، اطلاعات و مدیریت، با هدف ایجاد قابليت هاي جدید در شيوه هاي مدیریت بنگاه هاي مزبور و توانمندسازي مدیران با بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات، تأثيرات فراواني در موفقيت برنامه هاي توسعه ي مبتني بر دانش داشته و دارد. نفوذ روز افزون فناوري اطلاعات در برنامه هاي راهبردي سازمان و تبدیل شدن به یک عامل تعيين کننده در تعيين راهبردها و سياست هاي سازماني و شيوه هاي برنامه ریزي فرایندها، نيروهاي انساني و سایر منابع، رهبران و مدیران پيشروي سازمان هاي قرن حاضر را در معرض رویارویي با مسائل جدیدي قرار داده است.

پایان نامه شبکه های اجتماعی مجازی

یكي از مهم ترین تحولات در دنياي امروز، شبكه ي جهاني اینترنت است که نفوذ روز افزوني در زندگي روزمره ي بشر دارد. بسياري از فعاليت ها امروزه با به کارگيري این تكنولوژي، راحت تر و سریع تر شده است؛ و همچنين بازاریابي در دهه هاي اخير در شبكه ها و سایت هاي اجتماعي، به عنوان یک علم،توجه فروشندگان را به خود جلب کرده است.
۱-۲ ارتباطات مجازی
۱-۲-۱ اینترنت و تاریخچه ی آن
نيازمندي بشر، محرک اختراعات است و عمده ترین نيازهاي او که بيشتر دانستن و تقویت روابط اجتماعي است، موجب شد تا محيطي به نام اینترنت پدید آید؛ بستري که امكان انتقال داده ها، اطلاعات، صدا، تصویر و فيلم با سرعت زیاد در آن ميسر است. بر خلاف سایر رسانه ها که به زماني نسبتا طولاني براي کسب محبوبيت نياز داشتند، اینترنت به سرعت توانست جایگاه خود را بيابد و به زندگي روزمره ي مردم نفوذ کند؛ به گونه اي که امروزه نقش بسيار پررنگي در بسياري از فعاليت هاي مردم ایفا مي کند.
در وب سایت ها و کتب مختلف، روایت هاي یكساني از پيدایش اینترنت بيان شده است. آنچه در اینجا مي آید، خلاصه ي بسياري از این روایت هاست که در وب سایت »ریگاردهاست« آمده است.پيدایش اینترنت به ۱۹۶۴ ميلادي باز مي گردد، زماني که دولت ایالات متحده آمریكا بر اساس طرحي موسوم به آرپانت (مخفف آژانس تحقيق طرح هاي پيشرفته) که در آن زمان براي کارکردهاي دفاعي به وجود آمده بود، این طرح را اجرا کرد. طرح این بود که کامپيوترهاي موجود در شهرهاي مختلف، که هر کدام اطلاعات خاصي در خود ذخيره داشتند، بتوانند در صورت نياز، با یكدیگر اتصال برقرار و اطلاعات را به یكدیگر منتقل کنند؛ یا در صورت ایجاد زمينه ي مناسب، اطلاعات را در حالت اشتراک قرار دهند.
(در آن زمان چيزي به نام کامپيوتر شخصي وجود نداشت، بلكه سازمان هاي بزرگ و دانشگاه ها و مراکز دولتي معمولا داراي سيستم هاي کامپيوتر بزرگ frame main بودند.)

پایان نامه ارشد شبکه های اجتماعی

در همان دوران، سيستم هایي به وجود آمده بودند که امكان ارتباط بين کامپيوترهاي یک سازمان را از طریق شبكه ي مختص همان سازمان فراهم مي آوردند، به گونه اي که کامپيوترهاي موجود در بخش ها یا طبقات مختلف، با یكدیگر تبادل اطلاعات و امكان ارسال نامه بين بخش هاي مختلف سازمان را فراهم مي کردند )که اکنون به این سيستم ارسال نامه، پست الكترونيک مي گویند(؛ اما کارشناسان براي اتصال و ارتباط دادن این شبكه هاي کوچک و پراکنده _ که هر کدام به روش و با استانداردهاي خودشان کار مي کردند _ استانداردهایي جدید و مشخص )یا همان پروتكل ها( وضع کردند. سرانجام در سال ۱۹۶۱ميلادي، تعداد ۲ کامپيوتر در ۱ ایالت مختلف با موفقيت ارتباط برقرار کردند و با اضافه شدن واژه ي «نت«به طرح اوليه، نام «آپارنت» براي آن منظور شد.
در دهه ي ۱۹۷۴ ميلادي، با تعریف پروتكل هاي جدیدتر از جمله TCP (که تا به امروز نيز رواج دارد) و نيز مشارکت کامپيوترهاي ميزبان بيشتر با آپارنت و حتي گسترده شدن آن به برخي نواحي فراتر از مرزهاي ایالت متحده، آرپانت شهرت بيشتري یافت و مبحث اینترنت، همراه با جزئيات بيشتري براي شبكه هاي کامپيوتري مطرح گشت؛ تا اینكه در سال هاي پایاني دهه ي ۱۹۷۴، شبكه هاي مختلف تصمیم گرفتند که به صورت شبكه اي با یكدیگر ارتباط برقرار نمایند و آپارنت را به عنوان هسته ي اصلي انتخاب کردند. بعدها در سال ۱۹۹۲ ميلادي، نام «اینترنت» را روي این شبكه ي بزرگ گذاشتند.دسترس به اینترنت، پدیده اي رو به گسترش است و هر روز تعداد بيشتري از افراد در زمره ي استفاده کنندگان اینترنت قرار مي گيرند .
طبق آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت “آمار جهاني اینترنت” در مارس ۱۴۱۱، تعداد دو ميليارد و نود و پنج ميليون و شش هزار و پنج نفر در جهان، به اینترنت دسترس دارند؛ که این رقم نسبت به سال ۱۴۴۴ رشد ۲۲۴ درصدي داشته است.

دانلود پایان نامه درباره شبکه های اجتماعی در قالب ورد به صورت کامل و آماده در ۷۲ صفحه به قیمت ۱۴۹۰۰ تومان که بعد از پرداخت لینک دانلود نمایش داده می شود.

پایان نامه درباره شبکه های اجتماعی

پایان نامه شبکه های اجتماعی

چکیده :

آمار و ارقام نشان می دهد که رسانه های اجتماعی رشد و گسترش روزافزون و پرسرعتی داشته اند، وجه مشترک گونه های متعدد رسانه های اجتماعی مخاطب محور بودن آنها و تولید محتوا توسط افراد استفاده کننده است، بدین صورت که در رسانه های اجتماعی هر فرد محتوایی که خود تولید و یا انتخاب کرده را با دیگر افراد به اشتراک می گذارد؛ شبکه ها ی اجتماعی مجازی گونه ای از رسانه های اجتماعی هستند که بیشترین شباهت را به جامعه انسانی دارند و به فرد امکان برقراری ارتباط با شمار فراوانی از افراد دیگر، فارغ از محدودیت های زمانی، مکانی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را می دهند. تحقیق حاضر به دنبال بررسی علمی شبکه های اجتماعی مجازی به روش تحلیل شبکه بوده است.

در این تحقیق شبکه ها ی اجتماعی به عنوان زیرمجموعه ای از جامعه در نظر گرفته شده که در آن افراد به زندگی ای موازی با زندگی بیرونی خود در جامعه واقعی می پردازند، و با افراد دیگر ارتباط برقرار می کنند، نتایج مطالعات محققان مختلف نشان داده است که افراد با حضور در شبکه ها ی اجتماعی و استفاده از گونه های مختلف رسانه های اجتماعی از مزایای حضور در این اجتماع مجازی نظیر حمایت اطرافیان، اطلاعات، عواطف و احساسات برخوردار شده و اغلب جوانب زندگی واقعی خود را که نیازمند حضور فیزیکی افراد در کنار یکدیگر نمی باشد را در این اجتماعات مجازی دارا می باشند. هدف این تحقیق بررسی چگونگی ساختار ارتباطات اجتماعی شکل گرفته در شبکه ها ی اجتماعی مجازی بوده است.

مقدمه
سازمان ها از اطلاعات و روش هاي متعددي در انجام وظایف مدیریتي و استفاده ي بهينه از منابع استفاده مي کنند. در عصر پر شتاب حاضر، به کارگيري فناوري هاي جدید در زمينه هاي مختلف زندگي به امري روزمره در سراسر جهان تبدیل شده است. به همين سبب باید همگام با تكنولوژي روز، گام برداشت تا بتوان از نظر عملكرد، به موفقيت نائل شد. در این بين، شناخت هر چه بهتر ابعاد مختلف تأثيرات فناوري اطلاعات در شاخص هاي گوناگون عملكرد _ از جمله کيفيت _ بسيار مهم است.
پيوند سه عامل فناوري، اطلاعات و مدیریت، با هدف ایجاد قابليت هاي جدید در شيوه هاي مدیریت بنگاه هاي مزبور و توانمندسازي مدیران با بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات، تأثيرات فراواني در موفقيت برنامه هاي توسعه ي مبتني بر دانش داشته و دارد. نفوذ روز افزون فناوري اطلاعات در برنامه هاي راهبردي سازمان و تبدیل شدن به یک عامل تعيين کننده در تعيين راهبردها و سياست هاي سازماني و شيوه هاي برنامه ریزي فرایندها، نيروهاي انساني و سایر منابع، رهبران و مدیران پيشروي سازمان هاي قرن حاضر را در معرض رویارویي با مسائل جدیدي قرار داده است.
یكي از مهم ترین تحولات در دنياي امروز، شبكه ي جهاني اینترنت است که نفوذ روز افزوني در زندگي روزمره ي بشر دارد. بسياري از فعاليت ها امروزه با به کارگيري این تكنولوژي، راحت تر و سریع تر شده است؛ و همچنين بازاریابي در دهه هاي اخير در شبكه ها و سایت هاي اجتماعي، به عنوان یک علم،توجه فروشندگان را به خود جلب کرده است.

download-thesis-about-social-networking-668-1

download-thesis-about-social-networking-668-2

جهت دانلود پایان نامه شبکه های اجتماعی از لینک زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
72 WORD 14,900 تومان

دانلود پایان نامه درباره شبکه های اجتماعیلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *